Έκτακτη είδηση

Green

Green Programmes

Περισσότερες ειδήσεις Green

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ευημερία των εκτρεφομένων ζώων χρειάζεται αναθεώρηση
Είναι ακόμη δυνατός ο προγραμματισμός χωρίς κλιματικά δεδομένα
Τα κλιματικά δεδομένα σε κομβικό πλέον ρόλο στη λήψη οικονομικών αποφάσεων
Το 2020 έβαλε φρένο στα πάντα, αλλά όχι και στην υπερθέρμανση του πλανήτη