Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Climate Now

Παρουσιάζουμε τα νεότερα γεγονότα σχετικά με το κλίμα από τις κορυφαίες πηγές παγκοσμίως. Αναλύουμε τις τάσεις και εξηγούμε πώς αλλάζει ο πλανήτης μας. Συναντάμε ειδικούς στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι εξερευνούν νέους τρόπους περιορισμού της και προσαρμογής στις νέες συνθήκες

Σε συνεργασία με

LIBRARY

Έκθεση για το Κλίμα της Ευρώπης του 2018: Μια χρονιά με ακραίες καιρικές μεταπτώσεις