Πρόσβαση σε οικονομική χρηματοδότηση

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Πρόσβαση σε οικονομική χρηματοδότηση

Διευθύνω μια μικρή εταιρία με ρούχα και θα ήθελα να την επεκτείνω. Η Ε.Ε. παρέχει οικονομική στήριξη σε εταιρίες σαν τη δική μου;

“Ναι! Η Ε.Ε. υποστηρίζει επιχειρηματίες και εταιρίες με μια μεγάλη ποικιλία ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που προσφέρουν δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια ή άλλου είδους χρηματοδότηση και είναι εστιασμένα σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις”, αναφέρει η Νίνα Κουντέλκοβα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Europe Direct και συνεχίζει:

“Η οικονομική στήριξη της Ε.Ε. μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια. Για παράδειγμα, βοηθούν να ξεκινήσεις μια εταιρία ή να την επεκτείνεις. Συμπληρώνει τα δημόσια προγράμματα των κρατών μελών.

Εάν χρειάζεστε δάνειο, εγγύηση ή επιχειρηματικό κεφάλαιο, μέσω της ιστοσελίδας “Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση”, στη διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη Σας”, μπορείτε να εντοπίσετε τράπεζες ή κεφάλαια στη χώρα σας, που παρέχουν οικονομική βοήθεια, μέσω Ε.Ε.

Ωφεληθείτε επίσης από απευθείας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέσα από χορηγήσεις για δραστηριότητες, όπως έρευνα ή εκπαίδευση. Μερικά από αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με μικρές επιχειρήσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτούνται απευθείας για το πρόγραμμα. Τα κριτήρια εξειδικεύονται στην πρόσκληση. Λάβετε υπόψη, όμως, ότι η συγχρηματοδότηση είναι ο συνήθης κανόνας. Άρα, η Ε.Ε. καλύπτει μόνο μέρος του κόστους της ιδέας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ε.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων”.

Εάν θέλετε κι εσείς να θέσετε μια ερώτηση στο U-talk, πατήστε το κουμπί από κάτω.

http://access2eufinance.ec.europa.eu

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu