Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

"Ο Θεός της Μεγάλης Δύναμης" ή και ο "Ιησούς της Μεγάλης Δύναμης" είναι το όνομα της παρέλασης που γίνεται κάθε χρόνο στην Λα Πας