Έκτακτη είδηση
αεροπορική επίθεση στη Λιβύη
Φωτογραφία Αρχείου