Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Αυλαία για το Oktoberfest 2015

No Comment

Αυλαία για το Oktoberfest 2015

Απολαύστε την τελευταία μέρα του Oktoberfest. Ραντεβού του χρόνου!!

Περισσότερα No Comment