Ελλάδα: Μόνο μέσω πλαστικού χρήματος το αφορολόγητο

Ελλάδα: Μόνο μέσω πλαστικού χρήματος το αφορολόγητο
Από Euronews
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Τι προβλέπει το νέο ν/σ για αφορολόγητο μέσω πλαστικού χρήματος, airbnb, αδήλωτα εισοδήματα και πτωχεύσεις

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

«Οικοδόμηση» αφορολόγητου ορίου μόνο με τη χρήση καρτών προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές άνω των €500 καθίσταται υποχρεωτική (έναντι €1.500 που είναι σήμερα), ενώ το αφορολόγητο ποσό συνδέεται με με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα πρέπει να κάνει ο κάθε φορολογούμενος με τη χρήση χρεωτικών ή πιστωτικών καρτών, ανάλογα με το εισόδημά του.

Συγκεκριμένα, από το 2017 όσοι έχουν εισόδημα μέχρι €10.000, προκειμένου να δικαιούνται το αφορολόγητο, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με πλαστικό χρήμα ίσες με το 10% του εισοδήματός τους. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος.

Αν οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 2%. Επίσης, προβλέπονται περιπτώσεις εξαίρεσης από τη χρήση καρτών, όμως οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Ανάλογες είναι οι προβλέψεις και για τις ιατρικές δαπάνες, οι οποίες θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για το αφορολόγητο, εφ’ όσον πραγματοποιήθηκαν με κάρτα ή άλλο μέσο ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Ως κίνητρο για τη χρήση κάρτας προβλέπεται διαδικασία κληρώσεων, με το ΥΠΟΙΚ να ορίζει το ανώτατο ποσό για το σκοπό αυτό στα 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Το ν/σ θεσπίζει πρόσθετο ποσό φόρου, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση της οικειοθελούς αποκάλυψης «μαύρου» χρήματος, με αντάλλαγμα την απαλλαγή απο άλλα πρόστιμα, και δοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ειδικά αναφορικά με τα αδήλωτα εισοδήματα, το νομοσχέδιο προβλέπει οτι όσοι επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις στην εφορία έως 31/5/2017 για εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν. Για τα εισοδήματα αυτά θα προβλέπεται πρόσθετος φόρος 8% αν η δήλωσή υποβληθεί έως 31/3 και 10% αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή και έως 31/5. Ο πρόσθετος αυτός φόρος θα προσαυξάνεται κατά 25% ανάλογα με το ποιο έτος αφορούν οι δηλώσεις. Δεν προβλέπεται προσαύξηση για εισοδήματα από το 2010 και μετά.

Ενδιάμεσες εκπτώσεις για 30 ημέρες με μαγαζιά ανοιχτά για δύο Κυριακές

Το άρθρο 116 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η διάρκεια των οποίων επιμηκύνεται σε 30 ημέρες από 20, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να παραμένουν ανοικτά για δύο Κυριακές προαιρετικά.

Η απόφαση εμπίπτει πλέον στις αρμοδιότητες του εκάστοτε περιφερειάρχη.

Τι ισχύει για τα Airbnb

Τα εισοδήματα που αποκτώνται μέσω της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θα φορολογούνται όπως φορολογούνται και τα ενοίκια.

Ο μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ προβλεπεται η δυνατότητα ενοικίασης των καταλυμάτων αυτών μόνο για 90 μέρες το χρόνο, με την εξαίρεση των νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων, όπου το όριο είναι 60 ημέρες. Υπέρβαση αυτών των ορίων επιτρέπεται μόνο για όσους έχουν εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά…

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
  • Όσοι κατά το φορολογικό έτος 2016 είχαν εισοδήματα έως €6.000 με τεκμαρτό εισόδημα όχι μεγαλύτερο των €9.500 και δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.
  • Παγώνει για δύο ακόμη χρόνια η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που επρόκειτο να ενεργοποιηθεί από 1ης Ιανουαρίου.
  • Χορηγείται μία άδεια λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Κέντρου Ελληνικού μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει ο υπουργός Οικονομικών.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης του καζίνο Πάρνηθας εκτός των ορίων του Δήμου της Αθήνας μετά την πάροδο 18 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας

Επιχειρηματίες που πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας θα λαμβάνουν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ μπαίνει φρένο σε δόλιες πτωχεύσεις με συνοπτικές διαδικασίες και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την εξυγίανση των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Όπως ορίζεται, αν ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, αν η πτώχευση δεν οφείλεται σε δικές του δόλιες ενέργειες και ο ίδιος παραμένει συνεργάσιμος – και εφ’ όσον υποβάλει σχετική αίτηση – μετά από δύο χρόνια μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης, αυτή θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτων ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Αν η συμφωνία συναφθεί μόνον από πιστωτές, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, τότε είναι έγκυρη, εφ’ όσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.

Η συναίνεση του οφειλέτη είναι ικανή, αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση συμφωνίας εξυγίανσης. Στόχος είναι οι μη συνεργάσιμοι οφειλέτες να μην παρακωλύουν τις διαδικασίες και τα σχέδια εξυγίανσης να μπορούν να προχωρούν και χωρίς την δική τους σύμφωνη γνώμη. Αυτό προβλέπεται, όμως, αυστηρά και μόνο στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες έχουν προχωρήσει σε παύση πληρωμών και δεν λαμβάνουν, έστω και την ύστατη στιγμή, μέτρα για να αποφευχθεί η πτώχευση της εταιρείας.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Επιπλέον τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις ο μη συνεργάσιμος οφειλέτης, ο οποίος δεν προσκομίζει να αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του στο δικαστήριο και για να δικαιολογήσει την στάση πληρωμών στην οποία έχει προχωρήσει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα, αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλει και ο οφειλέτης υπό την προϋπόθεση να προσκομίσει όλες τις οικονομικές καταστάσεις και βεβαιώσεις για χρέη προς το δημόσιο ώστε το δικαστήριο να μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς και ουσιαστικά την υπόθεση.

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας προβλέπει και διαδικασίες fast track. Καταργείται για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς, όπως αποδείχθηκε, χρησιμοποιήθηκε παρελκυστικά από πολλούς οφειλέτες, ώστε να επιτύχουν την ασυλία έναντι των πιστωτών τους, ενώ διατηρείται με συγκεκριμένους όρους η δυνατότητα εξυγίανσης της εταιρείας εντός της πτωχευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον εισάγεται ο ρόλος του εισηγητή πτωχεύσεων που αντικαθιστά τις αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, με στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο για να αποφεύγονται οι δόλιες χρεοκοπίες, ενώ περιορίζονται και οι περιπτώσεις προσφυγής στο πτωχευτικό δικαστήριο ή στον εισηγητή.

Επίσης, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο να αναθέτει – εφόσον το κρίνει σκόπιμο – στον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιούσιας είτε η αίτηση πτώχευσης κατατέθηκε από τον ίδιο είτε από τους πιστωτές του.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Τέλος, περιορίζεται το χρονικό διάστημα εξέτασης και ολοκλήρωσης από το δικαστήριο μιας αίτησης και του σχεδίου εξυγίανσης καθώς ο οφειλέτης θα μπορεί να καταθέτει σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας του είτε ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης του είτε το αργότερο εντός τριών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Επίτροπο Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι

Ντάνιελ Γκρος (CEPS): Σε «ενάρετο κύκλο» η οικονομία της Ελλάδας

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης