Όχι στα τεστ ομοφυλοφιλίας σε αιτούντες ασύλου αποφάσισε το Δικαστήριο της ΕΕ

Όχι στα τεστ ομοφυλοφιλίας σε αιτούντες ασύλου αποφάσισε το Δικαστήριο της ΕΕ
Από Euronews

Το Δικαστήριο της ΕΕ απαγορεύει τα ψυχολογικά τεστ για καθορισμό του γενετήσιου προσανατολισμού αιτούντων ασύλου

Κανένας αιτών άσυλο δεν μπορεί να υποβληθεί σε ψυχολογικό τεστ για τον καθορισμό του γενετήσιου προσανατολισμού του, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από προδικαστικό ερώτημα του το Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (δικαστήριο διοικητικών και εργατικών διαφορών του Szeged, Ουγγαρία).

Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι η πραγματοποίηση ενός τέτοιου τεστ συνιστά δυσανάλογη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του αιτούντος.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει μεν ότι η οδηγία για τις προϋποθέσεις χορηγήσεως του καθεστώτος του πρόσφυγα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να διατάσσουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο της εξετάσεως μιας αιτήσεως ασύλου, χάριν καλύτερου προσδιορισμού των πραγματικών αναγκών διεθνούς προστασίας του αιτούντος, πλην όμως ο τρόπος διενέργειας τυχόν πραγματογνωμοσύνης πρέπει να είναι σύμφωνος με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο αντίκτυπος μιας τέτοιας πραγματογνωμοσύνης στην ιδιωτική ζωή είναι δυσανάλογος σε σχέση με τον σκοπό αυτό. Επ’ αυτού του σημείου, το Δικαστήριο παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι μια τέτοια επέμβαση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή, δεδομένου ότι προορίζεται να παράσχει γενική εικόνα των πλέον προσωπικών πτυχών της ζωής του αιτούντος. Καλεί δε τις σχετικές αρχές να διαθέτουν ικανό προσωπικό, μπορούν να βασιστούν, μεταξύ άλλων, στον συνεπή και ευλογοφανή χαρακτήρα των δηλώσεων του ενδιαφερομένου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σχετικές ειδήσεις