Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Καρκίνος: Θερίζει στον χώρο εργασίας

Καρκίνος: Θερίζει στον χώρο εργασίας
Euronews logo
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα υγείας που απασχολεί το εργασιακό περιβάλλον όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο είναι ο καρκίνος. Αφορά ετησίως το 52% πάνω από το ήμισυ των θανάτων που συνδέονται με την εργασία. Το 24% των θανάτων συνδέεται με νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος. Ενώ το 2% έχει να κάνει με τραυματισμούς.

Ενώ ο καρκίνος είναι μια περίπλοκη ασθένεια και κάποιοι παράγοντες που τον προκαλούν δύσκολα ταυτοποιούνται, είναι σαφές, ότι μερικές φορές προκαλούνται καρκίνοι από την έκθεση σε χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας.

Αυτά τα περιστατικά μπορούν να προληφθούν, μειώνοντας ή εξαλείφοντας αυτή την έκθεση. Για να προστατέψει καλύτερα πάνω από 40 εκατομμύρια εργαζομένους, η Ε.Ε. αναβαθμίζει διαρκώς τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει τις 26 νέες καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και μεταλλαξιογόνες ουσίες που μπορούν να τροποποιήσουν το γενετικό υλικό του οργανισμού.