ελεφαντοστού

Global Japan
Οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας της Ε.Ε. με χώρες της Δυτικής Αφρικής
Γιατί είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές (ΕΕ-Δυτική Αφρική) η Συμφωνία Βιώσιμης Αλιείας