Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ανακηρύχθηκε η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας
Επικεφαλής της ενοποιημένης εκκλησίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος - «Μέρα οριστικής ανεξαρτησίας από τη Ρωσία», δήλωσε ο Πέτρο Ποροσένκο.