Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στη Φλαμένγκο έχουν επιβληθεί 30 πρόστιμα λόγω παραβιάσεων στο προπονητικό κέντρο, το οποίο και έπρεπε να έχει κλείσει τον Οκτώβριο του 2017