Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Οι 60 πρώτοι δορυφόροι θα βρίσκονται σε ύψος μόλις 1.600 χιλιομέτρων, προσφέροντας γρήγορο, αξιόπιστο και προσιτό ίντερνετ ακομη και σε απομακρυσμένες περιοχές.