Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Απώλειες για τα δύο μεγάλα κόμματα του ΕΚ, ενώ αυξάνεται η δύναμη των ακροδεξιών. Σε υψηλό 20ετίας η συμμετοχή των πολιτών