Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Το ιρανικό τάνκερ δεν έχει ενημερώσει πως σκοπεύει να «δέσει» στο λιμάνι της Καλαμάτας ή οποιοδήποτε άλλο ελληνικό