Βαπτίστηκαν τα μοναδικά τρίδυμα πάντα στον κόσμο

Βαπτίστηκαν τα μοναδικά τρίδυμα πάντα στον κόσμο

Τα μοναδικά τρίδυμα πάντα που κατάφεραν να επιζήσουν απέκτησαν ονόματα μετά από μία μαζική εκστρατεία στο διαδίκτυο. Ο Μενγκ Μενγκ, ο Σουάι Σουάι και ο Κου Κου βαπτίστηκαν μετά από περίπου 1 εκατ. προτάσεις θαυμαστών τους.

Τα μοναδικά τρίδυμα πάντα που κατάφεραν να επιζήσουν απέκτησαν ονόματα μετά από μία μαζική εκστρατεία στο διαδίκτυο. Ο Μενγκ Μενγκ, ο Σουάι Σουάι και ο Κου Κου βαπτίστηκαν μετά από περίπου 1 εκατ. προτάσεις θαυμαστών τους.

Τα τελευταία μας βίντεο