Έκτακτη είδηση

2016-12-09

"Ο βασικό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να σωθούν ζωές"