Έκτακτη είδηση

2017-04-29

Ενότητα από τους 27 της ΕΕ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit