Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Ο διεθνής ρόλος του ευρώ

euronews_icons_loading
Ο διεθνής ρόλος του ευρώ
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Το 2016, το 55.4% όλων των εισαγωγών στην Ε.Ε. τιμολογήθηκαν σε δολάρια. Μόλις το 34.4% των αγαθών που εισήλθαν στην Ε.Ε. τιμολογήθηκαν σε ευρώ.

Οι τρεις τομείς στους οποίους κυριαρχεί το δολάριο είναι: η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι μεταφορές. Πάνω από το 80% των εισαγωγών ενέργειας της Ευρώπης τιμολογούνται και πληρώνονται σε δολάρια, παρόλο που οι προμήθειες έρχονται κυρίως από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αυτό μεταφράζεται σε 240 δις ευρώ από τα συνολικά 300 δις ευρώ του λογαριασμού στην ενέργεια, τα τελευταία 5 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις πρώτες ύλες (μέταλλα και ορυκτά) και τις αγορές βασικών προϊόντων διατροφής.

Σχεδόν όλες οι τιμολογήσεις στον τομέα κατασκευής αεροσκαφών γίνονται σε δολάρια ακόμη και εντός Ευρωζώνης.

Η εικόνα είναι αντεστραμμένη στις εξαγωγές: Το 49.3 % των αγαθών που εξήχθησαν από τις 28 χώρες της Ε.Ε. τιμολογήθηκαν σε ευρώ, ενώ μόλις το 32.9 % τιμολογήθηκαν σε δολάρια.