Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Ευρώπη: Περισσότερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευρώπη: Περισσότερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη
Euronews logo
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Τον Απρίλιο του 2018, 24 χώρες της Ε.Ε. και η Νορβηγία υπέγραψαν την Διακήρυξη Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα αλλά και στις καινοτομίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πεδίο, μέχρι το τέλος του 2020.

1,5 δις ευρώ για την περίοδο 2018-2020 θα προέλθουν από το πρόγραμμα Horizon, ενώ άλλα 20 δις ευρώ από επενδυτικές συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή βάση για το μέλλον, χρειάζονται ακόμη περισσότερες επενδύσεις μετά το 2020. Ο στόχος είναι να επενδύονται 20 δις ευρώ ανά έτος από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 1 δις ευρώ ανά έτος μέσω των προγραμμάτων Horizon και Ψηφιακή Ευρώπη.

Γιατί δίνεται τόση μεγάλη προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα; Γιατί τα 2/3 της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες συνδέονται με την καινοτομία.