Πρόγραμμα «Baltic Blue Growth»: Η καλλιέργεια μυδιών είναι καλή για τη θάλασσα και τους ανθρώπους!

Από Euronews
Πρόγραμμα «Baltic Blue Growth»: Η καλλιέργεια μυδιών είναι καλή για τη θάλασσα και τους ανθρώπους!

Η προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων χρήσεων των πόρων της Βαλτικής Θάλασσας απαιτεί τη συγκέντρωση συνεργατών από εταιρείες, καθώς και από τομείς πολιτικής και έρευνας. Η οργάνωση «Υποθαλάσσιο δίκτυο» (Submarine network) της Άντζελα Σουλτς-Ζέχντεν διευθύνει διάφορες ομάδες εργασίας και προγράμματα όπως το «Baltic Blue Growth».

Η επικεφαλής της οργάνωσης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του έργου, λέγοντας: «Ο στόχος και η σημασία του προγράμματος «Baltic Blue Growth» ήταν να συγκεντρώσει όλα αυτά τα εκτροφεία, προκειμένου να γίνει το βήμα από την έρευνα στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποδειχθεί ότι τα εκτροφεία μυδιών είναι ένας τρόπος να εξάγουμε τα θρεπτικά συστατικά από τη Βαλτική Θάλασσα. Έτσι, σε αυτά τα 3 χρόνια, οι καλλιεργητές μυδιών, μαζί με τους ερευνητές και τους ανθρώπους σαν εμένα, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, συνεργάστηκαν για να αποδείξουν ότι αυτά είναι εφικτά».

Η Άντζελα Σουλτς- Ζέχντεν μίλησε επίσης για την προοπτική του έργου: «Τώρα που αυτά τα εκτροφεία μυδιών γίνονται λειτουργικά, πετύχαμε να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το τέλος του έργου! Έτσι, στην πραγματικότητα έχουμε εκτροφεία μυδιών σε εκείνες τις περιοχές όπου η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων δεν λειτουργεί και όπου δεν μπορούμε να μειώσουμε τα λιπάσματα. Είναι συνεπώς συγκεκριμένα τα αρχιπελάγη, στα οποία αυτά τα εκτροφεία μυδιών μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο να μαντέψουμε πόσα εκτροφεία μυδιών χρειάζονται, αλλά όπως έχω πει, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε μέτρα. Και, επιπλέον, η καλλιέργεια μυδιών δεν είναι καλή μόνο για τη θάλασσα, είναι καλή και για τους ανθρώπους, γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί νέες πρωτεϊνικές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τροφές για ψάρια ή ζωοτροφές. Έτσι μιλάμε για περίπου εκατό εκτροφεία μυδιών που θα ήταν ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα».