Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

ΜΜΕ και τραπεζική χρηματοδότηση στην Ευρώπη

Από Euronews
euronews_icons_loading
ΜΜΕ και τραπεζική χρηματοδότηση στην Ευρώπη
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews

Στην Ευρωζώνη, οι ανάγκες των ΜΜΕ για πρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση μειώθηκαν από το 6% του ΑΕΠ το 2015 στο 3% του ΑΕΠ το 2019, και αυτό αντιστοιχεί σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων των τραπεζικών δανείων και της υψηλότερης διαθεσιμότητας δανείων χάρη στη στήριξη της ΕΚΤ: έτσι αυξήθηκε η προσφορά δανείων κυρίως στις μεγάλες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία). Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς τραπεζικών δανείων για ΜΜΕ είναι στην Ολλανδία (22% του ΑΕΠ), το Βέλγιο (14%), τη Γαλλία (9%) και την Ιταλία (4%).

Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον τραπεζικό δανεισμό παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (+ 78%), την Ολλανδία (+ 38%) και τη Γερμανία (+ 34%). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι τράπεζες, στις χώρες αυτές, είναι σε καλή κατάσταση. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα από την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση: το ένα τέταρτο από αυτές λέει ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Επίσης, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Γαλλία αναφέρουν το ίδιο ως τη βασική τους ανησυχία.