Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και οι αναγκαίες επενδύσεις

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και οι αναγκαίες επενδύσεις
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews
Από Euronews

Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, ξεδιπλώνεται το σχέδιο της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η Νέα Πράσινη Συμφωνία ξεδιπλώνει το μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030 είναι η μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το επίπεδο του 1990 και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 32% των ανανεώσιμων πηγών στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και τουλάχιστον κατά 32.5% στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Ευρώπη θα πρέπει να κατευθύνει το 1-2% του ΑΕΠ της προς την πράσινη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των νέων υποδομών, των δημόσιων συμβάσεων, της έρευνας και της τεχνολογίας, της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης και των άλλων αναγκών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι πρόσθετες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί ο κλιματικός στόχος της Ε.Ε. για το 2030, αγγίζουν συνολικά τα 260 δις ευρώ το χρόνο. Ωστόσο προτείνει να δοθούν 45 δισεκατομμύρια ευρώ, κάθε χρόνο από το 2021-2027. Αλλά οι δράσεις της Ε.Ε. δεν αρκούν για να πιάσουμε τον στόχο. Το έλλειμμα των 215 δις ευρώ ανά έτος, που προκύπτει, πρέπει να καλύψουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ θα χρειαστούν και δημόσιες επενδύσεις, που πρέπει να γίνουν από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Σχετικές ειδήσεις