Λέσβος

Φωτογραφία αρχείου από τη φωτιά στα Βατερά Μυτιλήνης