Επαναπροώθηση μεταναστών

Επαναπροώθηση μεταναστών

Η Τουρκία παρέλαβε το πρώτο κύμα μεταναστών από την Ελλάδα στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με την Ε.Ε. σε μία προσπάθεια ανακοπής των ροών προς την Ευρώπη.

Η Τουρκία παρέλαβε το πρώτο κύμα μεταναστών από την Ελλάδα στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας με την Ε.Ε. σε μία προσπάθεια ανακοπής των ροών προς την Ευρώπη.

Τα τελευταία μας βίντεο