Γυμνάσια των ρωσικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο Βόρειο Πόλο

Βίντεο. Γυμνάσια των ρωσικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο Βόρειο Πόλο

Μονάδα των ειδικών δυνάμεων του ρωσικού στρατού κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε περιοχή κοντά στο Βόρειο Πόλο.

Μονάδα των ειδικών δυνάμεων του ρωσικού στρατού κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε περιοχή κοντά στο Βόρειο Πόλο.

Τα τελευταία μας βίντεο