Μαντάμ Τισό: Η Βασιλική Οικογένεια στο πνεύμα των Χριστουγέννων

Μαντάμ Τισό: Η Βασιλική Οικογένεια στο πνεύμα των Χριστουγέννων

Με χριστουγεννιάτικες αμφιέσεις (στο όριο του κιτς) «ντύθηκαν» τα κέρινα ομοιώματα της Βασιλικής Οικογένειας στο μουσείο Μαντάμ Τισό. Αφορμή, η εκστρατεία ενίσχυσης της οργάνωσης Save the Children.

Με χριστουγεννιάτικες αμφιέσεις (στο όριο του κιτς) «ντύθηκαν» τα κέρινα ομοιώματα της Βασιλικής Οικογένειας στο μουσείο Μαντάμ Τισό. Αφορμή, η εκστρατεία ενίσχυσης της οργάνωσης Save the Children.

Τα τελευταία μας βίντεο