Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Γερμανία: Περισσότερη και καλύτερη ανακύκλωση «e-waste»
Η εκπομπή «Business Planet» επισκέφθηκε εταιρίες που αναπτύσσουν καινοτόμες μεθόδους ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου «CloseWEEE»