Μεξικό: Ηλιακή άλως πάνω από τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας

Μεξικό: Ηλιακή άλως πάνω από τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας

Μια υπέροχη ηλιακή άλως έλουσε με τη λάμψη της την Πόλη του Μεξικού. 

Μια υπέροχη ηλιακή άλως έλουσε με τη λάμψη της την Πόλη του Μεξικού. 

Το σπάνιο οπτικό φαινόμενο ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό καθώς έμοιαζε να σχηματίζεται γύρω από το περίφημο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας.

Τα τελευταία μας βίντεο