Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

 #Ask Space: Επαναχρησιμοποίηση πυραύλων & εναλλακτικοί τρόποι ανάφλεξης
Επαναχρησιμοποιούνται οι πύραυλοι; Υπάρχουν άλλοι τρόποι ανάφλεξης των πυραύλων;