Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ο Ηγέτης των Εργατικών υποστηρίζει πως η συμφωνία της Μέι για το Brexit δεν θα περάσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων και πως εκείνος μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο