Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν διότι όσο η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαική Ενωση βρίσκεται σε εκρεμμότητα, τόσο θα συρρικνώνεται το ποσοστό ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας
    Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.