Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στις 7 Μαρτίου, ο Φιλίπ Μπαρμπαρέν, άλλοι 5 κληρικοί και οι ενάγοντες, θα γνωρίζουν την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης