Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, το ΑΕΠ το 2018 ήταν στο 1,5% ενώ βασικός κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ήταν η έγχωρια ζήτηση και οι δημόσιες δαπάνες .