Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τα παιδιά των μμεταναστών τείνουν να είναι πιο υπέρβαρα και πιο επιρρεπή στις ψυχικές ασθένειες απ΄ό,τι ο πληθυσμός στη χώρα υποδοχής