Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Μέρκελ: Τάχθηκε υπέρ της πολυμέρειας, μιλώντας στο Νταβός
Ως εγγυητή μιας κατάστασης «win-win», δηλαδή όπου όλοι κερδίζουν #Davos2019