Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

«Bauhaus»: 100 χρόνια προσφοράς στην τέχνη
Κεντρική φιλοσοφία της σχολής ήταν η δημιουργία ενός «συνολικού» έργου τέχνης, στο οποίο και παντρεύονται όλες οι τέχνες