Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Βουλγαρία: Φτώχεια, πενιχροί μισθοί και άθλιες συνθήκες εργασίας
Χαμηλοί μισθοί, πολλές ώρες εργασίας και η ανυπαρξία δουλειών έχουν οδηγήσει χιλιάδες Βούλγαρους στη μετανάστευση στην Δυτική Ευρώπη, ενώ όσοι μένουν πίσω ζουν με λίγες δεκάδες ευρώ
Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.