Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Το euronews συνεχίζει το ταξίδι σε 14 ευρωπαϊκές χώρες για να ακούσει τις φωνές των πολιτών
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Ειδήσεις