Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ε.Ε.:Πρόστιμα ύψους 1,07 δισ. σε πέντε τράπεζες για τη σύσταση καρτέλ
Την τελευταία δεκαετία ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει πληγεί από πρόστιμα δισεκ. ευρώ για τη χειραγώγηση επιτοκίων αναφοράς σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές