Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Είναι καλά στην υγεία του μετά την επικίνδυνη πρόσκουση του αυτοκινήτου του τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό τοίχο της πίστας