Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Ντουμπάι: Η Art-Dubai και τα κέντρα τεχνών της πόλης
Το Ντουμπάι τείνει να μετατραπεί σε έναν σημαντικό κόμβο για τη σύγχρονη τέχνη στην περιοχή