Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Αριθμός-ρεκόρ των εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο για το 2018 σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.