Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά στη ροή των προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, ενώ ήταν να εκδοθεί την Τρίτη, τελικά μετατέθηκε για το τέλος του χρόνου.