Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

4,3 δισεκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν οι Βρετανοί για να αγοράσουν έξτρα προμήθειες σε φάρμακα και τρόφιμα φοβούμενοι ένα πιθανό Brexit χωρίς συμφωνία.