Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί το νησί της Εύβοιας εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται εκτός ελέγχου και απειλεί κατοικημένες περιοχές