Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η πλακέτα τοποθετήθηκε στο χώρο που δέσποζε ο παγετώνας Όκγιεκουλ ο πρώτος του νησιού που εξαφανίσθηκε εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας