Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Brief from Brussels: Μετά το «Open Arms», το «Ocean Viking» περιμένει ευρωπαϊκή βοήθεια
Πιθανή μια έκτακτη Σύνοδος Κορυφής μέσα στον Σεπτέμβριο στη Μάλτα για να βρεθεί λύση στο ζήτημα