Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στον Τουρκοκύπριο ηγέτη επεστράφησαν η τουρκική σημαία και η φωτογραφία του Ντεκτάς που είχε αφαιρέσει 16χρονος από σχολείο στην κατεχόμενη Λύση