Βίντεο

Μέσω Αλβανίας ο δρόμος προς την Ευρώπη για πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες